De my eyes Flagonomy
 
 
Geld is maar een middel
 
In onze wereld is geld uitgegroeid tot nagenoeg het enige middel om de waardering voor producten, diensten, inspanning en energie uit te drukken. Geld wordt gebruikt om de ongelijkwaardigheid tussen mensen, bedrijven en organisaties te benadrukken en te versterken. 
 
Je zou het ook op een andere manier kunnen zien. Net als de cellen in het menselijk lichaam hebben alle mensen, ondernemingen, organisaties en overheden hun taak in het geheel. Voor de lichaamscellen geldt echter ook nog iets anders: ze ontwikkelen zich zo, dat ze eraan bijdragen dat andere cellen zich ook kunnen ontwikkelen. Waarom zou dat in onze sociaaleconomische verhoudingen niet op dezelfde manier kunnen? Volgens de my eyes visie kan dat. We noemen het de Flagonomy:
 
  • “FLAG” staat voor For Love and Growth, een organisatie die is opgericht door Simone Kuiter. Op basis van een visioen, dat zij in 2005 had, deelt zij haar visie over liefde en vrede.
  • “Onomy” verwijst naar autonomie en verantwoordelijkheid voor zichzelf, die iedereen heeft en met elkaar deelt in de gemeenschap waarvan hij of zij deel uitmaakt.
 
 
Elke bijdrage heeft waarde
 
Net als de lichaamscellen in de eerste periode na de bevruchting, zijn wij mensen bij de geboorte allemaal gelijk. We hebben allemaal onze talenten, gaven, passies en interesses. Net zoals longcellen andere kwaliteiten hebben dan maagcellen. Scholen zouden hierop moeten inspelen door de leerling de kans te geven om alleen te leren en te handelen vanuit die competenties. Het plezier in leren zal enorm toenemen, de mate van specialisatie groeit en er ontstaat veel meer ruimte om te zoeken naar samenwerking met anderen met andere competenties.
 
Vanuit de eigen talenten, gaven, passies en interesses kan iedereen bijdragen aan de gemeenschap. Iedereen kan ook vragen stellen: vragen om producten of diensten. Elke bijdrage wordt in principe gelijk gewaardeerd, maar kan variëren met de toegevoegde waarde voor de gemeenschap. Na bevestiging door de ontvanger van het product of de dienst worden “waardepunten” toegekend. Deze waardepunten kunnen weer worden ingezet voor het zelf verkrijgen van producten of diensten.
 
Het systeem is volledig transparant voor iedereen. Mensen en organisaties zijn continu met elkaar in verbinding, en voegen op basis van hun specialisaties waarde toe aan elkaar en de gemeenschap. Een grote stap vanuit de huidige realiteit? Ja. Maar stappen in die richting zetten is al mogelijk. my eyes geeft het al op een praktische manier invulling. Wij waarderen elkaar met FLAG's die op hun beurt toegang geven tot andere zaken, zoals kortingen, (weder)diensten en verbonden zijn met my eyes
 
Meer lezen over de Flagonomy?